Impressum

Izdavač:

Farmavita d.o.o.; Zagorska 52, 10430 Samobor

Direktor:

Zdravko Mauko

Glavni urednik:

Martina Ivanisevic, dipl.ing. prehrambene teh. – Martina je diplomirala 2001. g. na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Pet godina radila je na administrativnim poslovima u Klinici za plućne bolesti “Jordanovac”. Zaposlena je u firmi Farmavita Regulanet d.o.o. kao Quality Assurance Manager, te radi kao savjetnik na području regulative prehrambenih prozvoda i dodataka prehrani.

Uređivački kolegij:

Zdravko Mauko, dipl. ing. kem. teh. – Zdravko je završio srednju medicinsku školu u Zagrebu, te nakon toga diplomirao  na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Sedamnaest godina radio je u Plivi na poslovima proizvodnje aktivnih djelatnih tvari, razvoja tržišta, te slekciiji i upravljanju investicijskim projektima.  Zadnjih nekoliko godina bavi se razvojem virtualnih profesionalnih mreža za razvoj, licenciranje i regulatorno praćenje farmaceutskih proizvoda i medicinskih pomagala.  

Mirela Štimac – Rukovoditeljica servisa kupaca u tvrtci Farmavita d.o.o. 

Društvo registrirano na Trgovačkom sudu u
Zagrebu, Uprava društva: Zdravko Mauko, OIB: 00324119110, Temeljni kapital:
20.100,00 kn uplaćen u cjelosti., MBS: 080368157


Banka:Zagrebačka
banka d.d.

Adresa: 
Paromlinska 2,

           
10000 Zagreb, Hrvatska

Žiro račun:
2360000-1101440745

IBAN: HR84 236 0000 110 1440 745

SWIFT: ZABAHR2X

Košarica proizvoda